Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - HÀ LÂM KỲ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2009 12:49 PM
 
 
Hà Lâm Kỳ thật là kỳ
Người Tày (1) mà thấy cái gì cũng thon
Hiệu trưởng cao đẳng cũng ngon (2)
Chim ri núi vẫn đang còn là chim
Ông tướng bọ ngựa nằm im
Đứa con lên núi đi tìm cọp beo
Kỷ vật cuối cùng (3) anh treo
Toòng teng chỉ sợ chú mèo nhầm thôi
 
Ai về Yên Bái xa xôi
Đến đầu thành phố Kỳ cười từ xa…
 
 ----------
 (1)- Nhà văn Hà Lâm Kỳ người dân tộc Tày.
 (2)- Hiện nay ông là hiệu trưởng trường Cao đẳng VHNT Yên Bái.
 (3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên một số tác phẩm của Hà Lâm Kỳ