Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Bệnh”…kinh niên?!...

Ống Nhòm
Thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014 10:01 PM

 

Móc túi bệnh nhân: Đau cổ bắt siêu âm…ổ bụng (Ngườidưatin-24/04/2014)

Bà L. (Hải dương) bị đau cổ. Đến phòng khám Đa khoa 38A Điện Biên Phủ (Hà Nội), Bác sỹ chỉ định bà phải làm các thăm khám cận lâm sàng với 16 mục, trong đó có siêu âm…ổ bụng (?) Thơ rằng:

.

Bác sỹ khám bệnh…“Đa khoa” (?)

“Đa” là…“nhiều” bệnh tức là phải…“soi”!?...

Bệnh Bà đâu chỉ cổ thôi…

Muốn chữa cái…cổ thì tôi phải…dò…

Toàn thân phải “khám”, phải đo

“Lục phủ, ngũ tạng” phải “dò”…siêu âm?!...

Tóm lại: Tất tật… toàn thân

Phải tìm cho thấy, phải lần cho ra!...

Xem trong “con bệnh” của Bà

Đâu chỉ ở “cổ” mà là…toàn thân!?...

Tất tật đều phải…”siêu âm”

Vén áo, tụt quần để “Bác sỹ”... “xem”!(?)

…………...

Thì ra cái “Bệnh” kinh niên…

Bác sỹ làm tiền “móc túi” bệnh nhân!!!?...

.

25/04/2014

Ô.Nhòm