Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lòi đuôi…“con Cáo”!...

Ống Nhòm
Thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2014 8:58 PM


(Dântri -05/03/2014) –“Từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ký quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ (và tương đương) tại cơ quan TTCP. Chỉ trong 2 ngày (1/8 và 3/8) ông Truyền ký bổ nhiệm 26 người, riêng ngày 3/8/2011ký bổ nhiệm 22 người.

.
Cháy nhà mặt chuột lòi ra…

Bi giờ mới biết Quan ta…lắm nghề?!

“Nghề” gì cũng “giỏi” hớt chê

“Nghề…bán chữ ký” vốn “nghề ” ngon xơi !...

Chỉ trong nháy mắt mà thôi

Tay ông “ngoáy bút” ông ngồi ông…thu…

“Cửa hàng” tọa giữa Thủ đô

Ông mang “mặt nạ” tha hồ ông thu !?

Tiền ông đút túi lu bù…

Đẫy diều cắp đít ông “vù”…nghỉ hưu ?!...

Tha hồ xả láng ông tiêu

Vét vơ vàng lắm, tiền nhiều ông xây…

“Biệt thự” cao vút từng mây

Cơ ngơi “hoành tráng” chỗ này, nơi kia ?!…

Bây giờ công luận “tăm tia”

Lòi đuôi “con cáo” già via…ăn tiền!!!...

………………

05/03/2014

Ô.Nhòm