Trang chủ » Thơ

Hai bài thơ viết vội

Trần Nhương
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014 5:27 PM

THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng chum chím hoa chanh
Sương giăng thủy mạc năm canh dại khờ
Tháng Giêng sông thả ngu ngơ
Hình như có ý đang chờ sấm vang
Tháng Giêng trời vẫn mang mang
Ngày lưng lửng giống anh chàng độc thân...
Tháng Giêng chưa rét nàng Bân
Để bao cô gái thương gần nhớ xa
Tháng Giêng như thể người ta
Đỏng đa đỏng đảnh dở hoa dở cành
Tháng Giêng ý nghĩ mong manh
Mong manh dự cảm chưa xanh như là
Tháng Giêng ngưỡng cửa chưa qua
Đợi khi rét lộc mẹ ta bói Kiều
Tháng Giêng chưa ngỏ lời yêu
Cho mười hai tháng bao nhiêu… phập phồng…
Tối 24-2-2014

 

TẢN MẠN NGÀY MƯA

Hà Nội mưa phùn
Như một người phù thũng
Nước từ trời
Nước từ đất trào ra

Hà Nội chọi trâu Phúc Thọ
Máu đầm đìa tháng Giêng...
Hà Nội sắp bê cầu Long Biên khỏi 100 năm lịch sử
Hà Nội một người ra đi
Đạo diễn làm y xì kịch bản
Hà Nội 35 năm chiến tranh biên giới
Nhảy đầm vườn hoa Chí Linh
Hà Nội thẩm mỹ Cát tường
Đạo đức bó tay chấm hết !

Hà Nội mưa dòng người đi mải miết

Cạnh Bờ Hồ tượng Vua Lý rầm mưa...!

Sáng  25-2-2014