Trang chủ » Thơ

Những cái chết

Trần Nhương
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 3:56 PM

 

Võ Nguyên Giáp chết vào bất tử
Dân tang long trọng ba miền
Sống vì nước dân yêu ngàn thuở
Ông hòa vào cõi Phật, cõi tiên

Có người chết gánh bao lời đàm tiếu
Nằm xuống rồi nghi án vẫn còn đây
Bao nhiêu kẻ mở cờ trong bụng
Rừng không còn động nữa bởi vì dây

Nhân dân dù thấp đầu bé họng
Minh triết ngàn đời biết rõ vàng thau
Hỡi ai đó đừng tưởng mình vô địch
“Nước nâng thuyền…” Nguyễn Trãi nói từ lâu….

Hà Nội, 19-2-2014
(Ngẫu hứng trên bàn phím)