Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Còn gì…Bến Tre?!...

Tú Còm
Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 8:53 PM
 
Theo “Tin mới” : Nguyên Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre đựơc phát hiện sở hữu nhiều cơ ngơi và hàng nghìn mét vuông đất…  Vậy có Thơ rằng:
.
Bến Tre có “nguyên Bí thư”
Ngoài thì “sạch sẽ”…trong hư hỏng rồi!
Minh ông sáu, bẩy cơ ngơi
Riêng đâu ở Tỉnh, khắp nơi Sài Gòn…
Tưởng Ông vì nước vì non
Lộ ra mới biết một con…“mọt già”!
Mong rằng Pháp luật điều tra
Nếu đúng ra Toà, thu lại cho dân…
Biết đâu lòng dạ bất nhân
Tham lam như thế còn tâm địa gì !?
Làm Quan cứ chén tỳ tỳ
Quan nào cũng rứa còn gì…Bến Tre?!!!...
.
22/02/2014
T.C