Trang chủ » Thơ

Gaddafi

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2013 9:51 PM

Thế là hai năm ngài chết trong ống cống
Gaddafi bạo chúa
Tài sản nhiều tỷ đô la
Người tình cả trăm
Ngài là vua trên tất cả ông vua
42 năm trị vì Libya
Ngài ngỡ mình vô địch
Ngài ngỡ mình ngang ngửa thánh Ala
Ngài tưởng nhân dân tung hô ngài cả trong giấc ngủ
Chủ nghĩa xã hội hồi giáo cho ngài muôn năm

Cường quyền đâu phải vô song
Hôm trước ngai vàng hôm sau ống cống
Ông chết thảm bỏ lại gia tài, bỏ lại anh minh, vĩ đại
Gaddafi, Gaddfi
Nhưng cái chết của ngài
Cũng là tấm gương tày liếp
Cho những kẻ cưỡi trên đầu nhân dân…

20-10-2013

* Ngãu hứng trên bàn phím nhân ngày 2 năm Gaddafi chết