Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mùa xuân đang đến

Nguyễn Đăng Hưng
Thứ bẩy ngày 1 tháng 2 năm 2014 8:50 PM

Dù ai che khuất mùa Xuân

Hoa Xuân vẫn nở trong ngần sắc hương

Dù ai ngăn cách đời thường

Gió Xuân vẫn của ngàn phương thoảng về

Dù ai còn đắm cơn mê

Giấc Xuân đã tỉnh tràn trề ước mong

Dù ai còn nỡ đèo bòng

Nắng Xuân đã rọi sáng trong rạng ngoài

Dù ai vùi dập cánh mai

Tình Xuân mãi vẫn miệt mài sắc son

Dù ai toan tính nước non

Duyên Xuân mãi vẫn vuông tròn tình yêu

Dù ai giá lạnh  bao chiều

Tuổi Xuân vẫn thắm chắt chiu nồng nàn

Mùa Xuân là của thế gian

Mùa Xuân đang đến ngập tràn tin vui

Sài Gòn Tết Giáp NgọNĐH