Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Khai bút mừng Xuân

Vũ Quốc Túy
Thứ bẩy ngày 1 tháng 2 năm 2014 6:28 AM

CHÚC TẾT BÁC TRẦN

Tết về chúc bác Trường Nhân
Năm nay vẫn vẽ khỏa thân mà… nhòm.
Bác Trần đâu chịu già tom
Văn thơ tranh vẽ vẫn còn thanh tân
Đầu năm khai bút đón xuân
Lại đem gửi “sóng” bác Trần Nhương com
Ví dầu còn cái… xương hom
Em giai vẫn viết cho com Nhương Trần!

MỪNG LÊN LÃO

Chẳng gì cũng đã tuổi bẩy mươi
Sống khỏe may chăng ở nét cười
Trưởng họ giời đày làm chủ lễ
Thứ dân đất học viết văn chơi
Tâm tư kín mít điều suy ngẫm
Lý sự bông phèng chuyện dở hơi
Lính tráng một thời đầy khốc liệt
Nay mừng lên lão chửa…quên đời!