Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Nguyễn Ngọc Kiên
Thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2014 7:50 PM

ĐÊM ĐỒNG VĂN
Sương mù vây bủa trắng đất trời
Cái lạnh biên cương tím tái người
Cô gái Hơ-mông bên bếp lửa
Thơm mùi ngô nướng tới miền xuôi.
                              Hà Giang, 11/2013

GHI Ở CỔNG TRỜI
Vượt dốc cheo leo tới cổng trời
Dưới chân mây trắng lững lờ trôi
Đôi gò thấp thoáng trong hư ảo
Như tự ngàn xưa vẫn đợi người.
                        Quản Bạ, 11/2013

KHÓM HỒNG TRƯỚC SÂN
Một khóm hồng xanh ở trước sân
Mưa sa gió giật đã bao lần
Sớm nay bỗng nở bừng dăm nụ
Kịp đón xuân về với chủ nhân.
                               Nam Định, 1/ 2014
                               Nguyễn Ngọc Kiên