Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nghiện…án treo!?

Dưa Lê
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013 8:14 PM
 
Vợ Chủ tịch xã đánh người dã man được hưởng án treo (Dantri) – Sau khi cắt tóc, rạch vùng kín  và nhiều chỗ khác trên cơ thể chị Vân trước nhiều người khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu,    qua 2 cấp Tòa, bà Rớt chỉ bị tuyên phạt án treo.(?)

Thơ rằng:

.
Lâu nay Tòa Án của ta…

Món quan Tòa “nghiện” ấy là...Án treo!?

Nặng, nhẹ án tuyên…tùy theo…

Thân chủ giầu,nghèo “chạy”chậm hay…nhanh!(?)

Việt Nam đồng hay…“tờ xanh”…

Hay là “kim loại” sắc long lanh…vàng!...

Nếu là vợ của các Quan

Có thêm “chút đỉnh”… lại càng nhẹ tênh!...

Tít mù “chạy án” vòng quanh

Cửa sau, cửa…nghách đã thành…kinh niên!...

Tòa cấp dưới - Tòa cấp trên

“Đường đi lối lại” cứ êm như là…

Nếu mà chịu “lót”…đô la

Tòa tuyên án phạt hẳn là...“Án…treo”?!!!...

……………….

.

17-09-2013