Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùa một…dột!...

Ống Nhòm
Thứ bẩy ngày 11 tháng 5 năm 2013 9:44 PM

 
(Tin trên báo) – Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì Chùa Một cột (Hà Nội) đã gửi “tối hậu thư” đến Chính quyền sở tại về việc trùng tu Chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 
  Xin được có mấy vần:
.
Trời mưa mang nón lên Chùa
Đội cho Đức Phật kẻo mưa…ướt đầu!
Nóc Chùa đã dột từ lâu
Mặc cho nắng dãi mưa dầu tháng, năm…
Phật ngồi hứng nước tong tong
Con nhang, đệ tử nhói lòng xót xa!
Nhùng nhằng suốt mấy năm qua
Đơn lên, đơn xuống vẫn là…còn xem?!...
Chánh quyền mặt lạnh như…kem
Nhà Chùa mưa xuống đem rèm ra…che!
Lần lữa qua đông lại hè
Quan trên vẫn “bận” ngựa xe, họp hành…
Xin cấp trên hãy nhanh nhanh 
Phật mang phước lành phù hộ…thăng Quan!!!...
He…he…
.
09/05/2013
Ô. Nhòm