Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lý lịch và định nghĩa

Trần Đức Lộc
Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2013 9:30 PM

 
Trang giấy
Cớ sao mày nghiệt ngã
Đẻ ra lũ con hoang ngôn từ
Mực khoắng đen lên mịt mù
Chia anh chia em thành trời thành vực …
*

Buổi hồng hoang
Trăm trứng há không một bọc ?
Hoang đường thay ngòi bút lưỡi đao
Máu ông cha lộn ra sao lại không đỏ ?
Dù bố mẹ em cấy mướn cày thuê
Dù cha tôi có xưởng gỗ
Dù ông nội ai xưa buôn bè
Dù đứa đứa phương phương cách biệt …
 *
Dải đất chữ S giờ xanh trời xanh cỏ
Một câu Kiều Nam Bắc hát như nhau
Vẫn máu ấy khác máu ai đâu
Lộn ra
Đỏ !!!