Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ca dao 17-2

Nguyễn Việt Chiến
Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2013 5:47 PM

     Ca dao 17-2

     Giặc nào liều đến Trường Sa
Bom ba càng đánh chết cha chúng mày
     Giặc nào biên giới liều thây
Bom ba càng đánh chúng mày chết cha
     Ta là con của phù sa
Cha là đất nước. Mẹ là quê hương
     Còn nghe máu thấm biên cương
Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan
     Ta là con của Việt Nam
Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa
      Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ
Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay
    

Ghi ở Bảo tàng Quân đội

   Ông mày từ bé nghịch bom
Ông mày đéo sợ bố con thằng Tầu
     Trường Sa là của chúng tao
Hoàng Sa là của đồng bào Việt Nam