Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nửa vời

Trần Đức Lộc
Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013 8:31 PM

 Sông mê bến lú tắm mình
Lấp mề trong – đục
Giao
Quỳnh
Mặc ai
Đầu ghềnh nửa bóng Thiên Thai
Cuối dòng
Bể lộng rạc rài cánh chim
Xót xa cho những cuộc tìm
Vập chân mây đã ú tim – Thiên Đường …
*
Giãi thân vó ngựa sa trường
Quay về
Đổ sập khói hương bốc mùi
Nuốt đắng cay
Nghẽn ngậm ngùi
Mắt đèn
Nhắm
Mở
Tối thui nửa nguồn …
*
Một đời góp vốn con buôn
Ẩm ương
Khôn dại xâu luồn đỏ – đen !!!