Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Anh có nghe

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2013 9:26 PM


Anh có nghe dòng sông sâu phân nhánh
Những cơn sóng ngầm, những cơn sóng công khai
Những tảng băng trôi, phần chìm phần nổi
Những dòng sông phân nhánh bồi hồi…


Anh ơi có nghe đất rung, trời chuyển
Từ lòng dân từ đất lạ đất quen
Băng sẽ tan, nước ngập tràn mắt đất
Hay nước đi theo từng lối vào đồng?

Anh ơi có nghe lòng ta xôn xao sóng gió
Vọng xa gần dư chấn nơi đâu
Phân hóa lòng người, phân hóa dòng sâu
Đâu xa kia có nhập vào biển lớn?

Anh ơi có nghe đất rung, trời chuyển
Số phận cánh đồng, cây trái ra sao
Ta nghe trái tim mình xao xuyến
Đất âm ỉ chờ ngày cháy bùng ngọn lửa ngút cao!

Anh có nghe, anh bấm nút thế nào
Hợp lưu dòng chảy thấp hay cao
Băng sẽ tan, nước ngập tràn mắt đất
Hay nước đi theo từng lối đồng cạn đồng sâu?

Đất nước đâu chỉ có một dòng sông
Những dòng sông sinh ra từ đất
Dòng nhỏ dòng to dạt dào ao ước
Chảy qua trăm miền ra biển lớn nhân dân!

Anh có nghe âm điệu những dòng sông
Những thao thức thách gành cười, khóc
Trái tim ta có hòa vào trăm điệu khúc
Có hát xanh bời bãi bốn mùa trái ngọt rung rinh!