Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lột xác

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 16 tháng 2 năm 2013 9:35 PM

Váy áo chẽn ra điều dân tộc
Thỏ thẻ lời ăn tạo dáng nai rừng
Vốn tự có, địu câu thơ mậu dịch
Rời bản làng suối tuột ngụy trang...
Tan đại hội em biến thành "Hà Lội"
Rạp mình wây Tầu luồn lách dọc ngang
Quần bò trễ phơi cạp trong nhạy cảm
Phông trễ tràng cưỡng bức vú bò hoang
Kính dái dê Rayban đen kịt
Từ tự ty em hóa thổ ty
Về phố thị con ve rừng lột xác
Chợ Đồng Xuân tròn mắt ngỡ ngàng
Ôi cô Kếu của thời mở cửa
Vẫn sặc mùi thắng cố thở qua môi...