Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Huỳnh Văn Úc
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 4:50 PM

- Đồng chí là Giáo sư, Tiến sĩ về ngành gì vậy?
- Báo cáo đồng chí ngành Điều khiển học.
- Điều khiển học? Nó là cái gì vậy?
- Điều khiển học tiếng Anh gọi là cybernetics là khoa học về thu thập, truyền và xử lý thông tin để tạo nên một vòng điều khiển kín có phản hồi ngược. Nó được áp dụng trong các máy móc, các cơ thể sống và các hệ thống kỹ thuật có máy tính điều khiển.
- Tốt! Ngoài điều khiển học ra đồng chí còn biết những gì?
- Tôi còn được đào tạo về kinh tế thị trường tại Đại học Magdeburg ở Đức, về Quản trị công cộng (Master of Public Administration) chuyên ngành Tài chính công ở Đại học Oregon và chuyên ngành Thẩm định Dự án Đầu tư ở Viện Đại học Harvard Hoa Kỳ.
- Tốt lắm! Như vậy là đồng chí đã hội đủ các điều kiện để nhận một nhiệm vụ nặng nề. Đồng chí có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không?
- Báo cáo đồng chí : “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.
- Rất tốt! Vấn đề là như thế này. Gà thải loại là gà đã hết tuổi khai thác hoặc là gà bị bệnh. Gà công nghiệp bắt đầu đẻ trứng từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 50, sau đó phải thải. Trong thịt của những con gà thải đó còn tồn dư nhiều tạp chất kim loại nặng được trộn lẫn vào thức ăn trong quá trình nuôi nhằm kích thích việc đẻ trứng. Gà thải loại do bị dịch bệnh còn nguy hiểm hơn vì trong thân thể chúng còn tồn dư thuốc tiêm phòng. Đặc biệt nguy hiểm là gà thải loại nhập từ nước ngoài về thì việc kiểm soát dịch bệnh và quá trình tiêm phòng là không thể nào thực hiện được. Gà thải loại nhập vào Việt Nam lại được quảng cáo là gà ta hay gà mía. Ăn vào bổ béo chả thấy đâu mà còn mang bệnh vào người. Mà là bệnh hiểm nghèo. Biết đâu mà lần! Các cơ quan chức năng đều khẳng định việc gia cầm thải loại nhập lậu đưa sâu vào nội địa Việt Nam là rất nguy hiểm. Ngoài nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh cao, còn có nguy cơ không an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vậy mà theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mỗi tuần có 15-18 tấn gà thải loại nhập lậu vào Hà Nội. Còn theo Cục Chăn nuôi chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2012 đã có khoảng 100.000 nghìn tấn gà thải loại nhập lậu vào Việt Nam.
- Nguy hiểm quá!
- Nguy hiểm! Vì vậy tổ chức phân công đồng chí lên ngay biên giới phía bắc đem hết khả năng và sở học của mình tìm mọi biện pháp ngăn chặn gà thải loại nhập lậu vào Việt Nam. Trước hết đồng chí hãy dẫn đầu một Đoàn công tác lên ngay tuyến biên giới Móng Cái khảo sát tình hình và đề ra các biện pháp cần thiết.
- Báo cáo đồng chí! Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Có khó khăn gì tôi sẽ vượt qua.