Trang chủ » Viết về Trần Nhương

BÁT NHÁO THI ( TA - TẦU - ĂNG LÊ ) CHÚC TẾT TRẦN LÃO GIA

Vũ Hiển
Thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2010 6:02 PM

                 Lão gia Thất thập hữu đa tài
                 Cầm – Thi – Kỳ– Họa kém chi ai
                 Tôn, tử xum vầy , đời viên mãn
                 Phu nhân hiền thục thỏa sức…sai !
                 Thi hữu đáo lai hỷ chú Oét
                 Văn thơ xướng họa khúc khích…hài
                 “ Oke ” ba chữ : Vui là chính
                 Tôn thượng chữ “ NHÂN” bất ái “ TÀI ” ! ( tiền tài )
                 Cung chúc Tân Xuân . Mừng Web-sít
                 Sắp hai triệu rưỡi khách ghé chơi
                 Vào ra “  hỷ…hảo ”  đa nhân khoái
                 Cái lão “ Trần.com ” ắt sống dai !...
 
Dịch ra chữ Việt :
 
                 Lão nhà bẩy mươi thật lắm tài
                 Đàn - Thơ - Cờ - Họa kém gì ai
                 Con cháu quây quần, đời trọn vẹn
                 Bà lão thảo hiền thỏa sức…sai !
              
                 Bạn thơ qua lại mừng chú “ Oét ”
                 Thơ văn xướng họa khúc khích…cười
                 “ Ô - kê ” ba chữ : Vui là chính
                 Coi trọng chữ NHÂN ghét TIỀN TÀI !
                 Chúc mừng Năm mới – Mừng trang mạng
                 Sắp hai triệu rưỡi khách ghé chơi *
                 Vào ra vui , tốt bao người khoái
                 Cái lão “ Trần.com ” ắt sống dai !...
                
                 Xuân Canh Dần – 2010
                 VH
--------------------------------------------------
*  Báo mạng “ trannhuong.com ” dến ngày 10-2-2010 đã có 2.470.000 người
    trên khắp thế giới truy cập