Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN HÓA LÀ GÌ ?

fb Lưu Trọng Văn
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 11:35 AM


Theo các báo:Có thể là hình ảnh về hoa hồng và văn bản cho biết 'TỐNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT HAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG TƯỜNG NIỆM ĐỐNG BÀO TỬ VONG VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SY H SJNH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19'
"Ngày 24-11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước."
Gã nghĩ hội nghị Văn hoá sẽ khó thành công,dù với mục đích gì, khi mỗi người VN chưa có định nghĩa chung:
Văn hoá là gì?
Gã đã từng đặt câu hỏi này cho nhiều đối tượng khác nhau-chính khách, giáo sư, nhà văn, doanh nhân, nhà khoa học, sinh viên, thợ thuyền, nông dân... ở VN-không có gì ngạc nhiên, mỗi người một định nghĩa khác nhau.
Các bạn facebook của gã hãy làm phép thử trong gia đình, bạn bè, nơi mình làm việc đi! Bảo đảm chả ai nói giống ai sất.
Một Dân tộc không thể hùng cường được nếu không có được định nghĩa chung, ngắn gọn nhất, bản chất nhất- Văn hoá là gì- để hiểu và tự giác tuân thủ từ bé cho đến lúc lìa đời.
Tại sao có ngài quan trên, đầy mình các học vị, vẫn bị chê là đồ vô... văn hoá?
Tại sao một bà nhà quê bán nước dưới cây đa làng chưa từng lên phố, chả biết viết chữ, lại được khen là có văn hoá?
Nói cho cùng văn hoá là gì?
Gã mong ai đó thông thái hãy định nghĩa cho trúng để cái Hội nghị Văn hoá toàn quốc nơi tập hợp các quan trên QG, các vị chuyên gia trí thức ngôi cao nước nhà, khỏi tranh cãi, để đưa Văn hoá thành phẩm chất quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp nhất của Người Việt, của Dân tộc Việt.
Gã chỉ xin đưa ví dụ rất nhỏ về một biểu hiện của văn hoá thôi. Đó là băng rôn mà người của Văn phòng TBT Nguyễn Phú Trọng đem đến Lễ Tưởng niệm đồng bào chết vì dịch covid-19. Không thể họ tên của TBT Nguyễn Phú Trọng lại lấn lướt và đè tràn lên dòng chữ Tưởng niệm Đồng bào... được?