Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT 5 CÂU

Cao Trần Nguyên
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 10:19 AM
LỤC BÁT 5 CÂU
1.
Tôi vốn là một trẻ trâu
nhớ về những cuộc bể dâu
có chàng ngư phủ thả câu bến Tầm...
Hai thằng một điếc, một câm
điếc nghe câm hát mà khâm phục tài!
2.
Gặp nhau nửa giận, nửa mừng
cái bắt tay cũng lưng khừng
tao mày đuổi giặc trong rừng nhớ không?
Mày về với đất mênh mông
tao nuôi mộng ảo dở ông, dở thằng...
3
Bão giông lũ lụt khôn lường
trông vào Quốc khố - kho lương
tiền của dân chớ để vương ra ngoài
Làm ra của cái rõ bài
văn chương hổ lốn đòi xài giải cao(?!)
4.
Thì thầm tìm chút vận may
đỏ đen sấp ngửa mới hay
cờ gian bạc lận trắng tay...thất thần
"Cờ bạc là bác thằng bần
cửa nhà bán hết cho chân vào cùm".
5.
Thì thầm mặt bụt, mặt ma
và còn cả cái...manh nha
cái nào cũng đẹp cháy nhà mới hay
Lò đang nóng "CHIẾU" trên tay
mặt nào xứng đáng thả ngay vào lò.
TNC