Trang chủ » Thơ

BÓNG ĐÁ

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018 10:15 AM

Kết quả hình ảnh cho VN vô địch

Trần Nhương

Chảng cần chỉ thị ban này ban nọ
Chẳng cần hô hào lớn tiếng ngoa ngôn
Trái bóng đá làm nên kết nối
Cả triệu người bỗng yêu nước mình hơn
Khi nhân dân vui mừng cơn bão đã bùng lên
Vỡ tung sau bao nhiêu kìm nén
Là cơ hội để òa lên khao khát
Tụ tập đông người vô tư
Bóng đá
Fair Play
Đêm 15-12-2018