Trang chủ » Thơ

BÀI THƠ VIẾT 14 NĂM TRƯỚC

Trần Nhương
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 9:21 AM
TNc: Năm 2004 tôi viết bài thơ này, có nói đến virus đường hô hấp. Không biết có dự báo gì không nhưng chắc có tý linh cảm...

NHỮNG CON VIRUS

Virus computer

Virus cúm gà

Virus viêm đường hô hấp

Virus viêm gan B

Thời hiện đại chúng thay hình đổi dạng

Người ta nhân bản vô tính

Người ta bán đất mặt trăng

Ngươid ta rút ruột địa cầu

Người ta đánh nhau vì long ích kỉ

người ta vinh thân phì gia
Bằng tiền thuế của nhân dân còng lưng đóng góp
Người ta trừng trị nhau
Bằng công quyền và công luận
Người ta...

Hững con virus sinh ra

Là phiên bản của con người

Có phải ???

Hà Nội, 10-2-2004

Bài in trong Thơ Trần Nhương chọn lọc, NXB HNV năm 2017