Trang chủ » Thơ

BÀI THƠ VIẾT Ở VINH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 9:33 AM

Thành Vinh gặp lại người năm cũ

Dằng dặc mà nay vẫn… bấy giờ

Núi Hồng trăng đậu nghiêng bên mái

Bến Thủy giữa chiều bất chợt mưa

.

Em kể bố em cũng tuổi Tỵ

Con Rắn bao dung trụ cột nhà

Ông đi cõi Phật dăm năm trước

Mẹ em thương nhớ mãi chưa già !

.

Lạ nhỉ sao anh cũng tuổi ấy

Hao hao năm tháng tuổi thơ đầy

Hay em giới thiệu anh… cho mẹ

Như nối dây diều thêm cánh bay

.

Em nói rồi nhìn như ướm hỏi

Anh ngước trời xanh mấy đám mây

Vô thường nào biết đâu bờ cõi

Mía đợi heo may ngọt suốt cây…..

Vinh City 21-7-2018