Trang chủ » Cùng vui

VỊT...QUAN

Trương Tuần
Thứ hai ngày 25 tháng 6 năm 2018 9:16 AM

- Morning cụ, sáng đầu tuần đố nhau phát nhé.
- Lại đố bóng đá chứ gì
- No no, đố cụ loại vịt nào nước đổ vào đầu bao năm vẫn trơn tuột ?
- Vịt Bầu, à vịt Bắc Kinh...
- Sai bét bè be.
- Thế thì cụ nói xem vịt nào ?
- Vịt quan chức biến chất !
- Cụ cần chứng minh chứ không là mang tội vu khống.
- Thì cụ nghe đây: loại quan này học trong nước nào là noi theo, làm theo, phấn đấu, kiên quyết...lại ra cả nước ngoài học người ta tiêu tốn cả ngàn tỷ mà hư hỏng hành dân tham nhũng vẫn đâu đóng đấy.
- Ô cụ này nói rặt phải là phải, củ cải vẫn phải nghe. Ô thế là có loại Vịt quan hư cụ nhỉ !
- Thì VƯỠN...He he