Trang chủ » Thơ

LẶNG IM

Trần Nhương
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2018 8:25 PM
Ngày 12 tháng Sáu
Lão Trump gặp chú Kim
Cái bắt tay thế kỉ
Có thể chiến tranh hạt nhân
Lặng im
*
Ngày 12 tháng Sáu
Bấm nút
Có thể và có thể
Lặng im
Sự lặng im của đá ....
------
* Ảnh do TN chế vui