Trang chủ » Thơ

GỬI ÔNG HUYỆN TRƯỞNG HOÀNG SA

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018 3:44 PM


TNc: Bài thơ này tôi viết năm 2009 khi chính quyền Đà Nẵng bổ nhiệm chức danh huyện trưởng Hoàng Sa.

Tháng 1-năm 1974
Các đồng chí Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa
Những người lính chế độ Sài Gòn chiến đấu
Rồi hy sinh trên vuông đất ông bà
Với lòng yêu nước tôi cám ơn họ
Dòng máu Việt đã đổ nơi đây là cột mốc muôn đời
35 năm các đồng chí Trung Quốc vẫn chiếm đảo Hoàng Sa
Và vẫn nói 16 chữ vàng cho mối tình Trung Việt
Hôm nay ông huyện trưởng Hoàng Sa nhậm chức
Dù lãnh thổ chưa có trong tay
Nhưng ông là Hoàng Sa nước Việt
Một ý chí ông cha bất diệt
Nay chưa giành về, con cháu sẽ ra tay
Tờ quyết định bổ nhiệm hôm nay
Và sắc phong Hoàng Sa năm 1834
Dưới triều Minh Mạng thứ 15
Và trước nữa
Là Đại Việt dòng sông liền nhịp chảy…
Viết lúc 19 giờ 30 ngày 25-4-2009