Trang chủ » Tin văn và...

LUẬN VĂN THỨ 4 VỀ TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN VŨ XUÂN TỬU

PV
Thứ bẩy ngày 25 tháng 11 năm 2017 9:13 AM

Bảo vệ Luận văn thạc sĩ của Cao Thị Hương

Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức bảo vệ Luận văn

Thạc sĩ khoa học ngữ văn, với đề tài: "Thể tài truyện ngắn Vũ Xuân Tửu của sinh viên Cao Thị Hương, dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Tiến.

Đây là Luận văn thạc sĩ thứ tư, nghiên cứu về tác phẩm văn học của Nhà văn Vũ Xuân Tửu, gồm: Yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết;Hình bóng đàn bà của Vũ Xuân Tửu;, Truyện Vũ Xuân Tửu dưới góc nhìn văn hóa, Truyện kỳ ảo của Vũ Xuân Tửu, Đặc điểm truyện ngắn của Vũ Xuân Tửu, Thể tài truyện ngắn Vũ Xuân Tửu.

PV