Trang chủ » Tin văn và...

BÀI PHÁT BIỂU CỦA DONALD TRUMP TẠI APEC

You tube
Thứ bẩy ngày 11 tháng 11 năm 2017 5:11 PM
TẠI


“Những vị chủ nhà Việt Nam của chúng ta cũng từng trải qua cảm xúc đó không chỉ trong 200 năm mà là gần 2.000 năm. Vào độ năm 40 sau Công nguyên, lúc Hai Bà Trưng đánh thức tinh thần của người dân đất nước này. Đó là khi nhân dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và tự hào của các bạn”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.