Trang chủ » Tin văn và...

NGUYỄN NGUYÊN BẢY-LÝ PHƯƠNG LIÊN CHÀO SÁCH

NNB
Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017 9:51 PMChào sách Thơ Bạn Thơ Hale Quán Hà Nội 10/12/2017


VANDANBNN CHÀO SÁCH
(Thông báo thay giấy mời)

Dự án Sách Thơ Bạn Thơ & Văn Bạn Văn

chào bầu bạn văn chương Hà Nội bốn đầu sách mới xuất bản:

CHÉM GIÓ MUÔN MÀU 3
VƯỜN NĂM NHÀ 3
THƠ BẠN THƠ 7
KINH THÀNH CỔ TÍCH 1.

Địa điểm: Hale Quán, Đảo Hồ Thiền Quang, 37 Trần Bình Trọng Hà Nội

Thời gian: 10g ngày 10/12/2017
Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên kính mời.

VANDANBNN