Trang chủ » Thơ

YÊN BÁI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2017 8:40 PM

Kết quả hình ảnh cho Phong cảnh Yên Bái

 

Anh ở Phong Châu

Ngược sông Thao dăm vạt chèo là Âu Lâu bến đợi

Đôi mắt em Mường Lò vời vợi

Nếp Tú Lệ thơm cả câu mời
.

Yên Bái câu thơ Aragon đau đáu

"Không thể bịt miệng một dân tộc" *

Nguyễn Thái Học và Cô Giang

"Không thành công thì cũng thành nhân"

Yên Bái một phần anh linh đất nước
.

Yên Bái Thác Bà, Thác Ông

Lũng Lô, Suối Giàng, Mù Cang Chải

Đất Mường, đất Thái

Điệu xòe gấm vóc núi sông.
.

Yên Bái

Súng nổ đằng minh

Phá rừng đằng mình

Diễn biến đằng minh

Giăng bẫy đằng mình

Kiêu binh đằng mình

Cát cứ đằng mình
.

Yên Bái

Anh nhớ em

Muốn ngược Sông Thao

Để một đêm Hào Gia mơ mộng

Để Thác Bà lênh đênh biển sóng

Để vòng tay Nậm Tát dịu dàng..
.

Nhưng lo ngại không còn Yên Bái nữa

Đất núi giờ như thể Cốc Bà **

Sáng 27-6-2017
----------

* Thơ Aragon viết về khởi nghĩa Yên Bái
Từ ngữ nào nhắc nhở rằng
Không thể bịt mồm một dân tộc
Không thể khuất phục dân tộc ấy
Bằng lưỡi kiếm của đao phủ?

** Mỏm đá ma ở Châu Quế Hạ, Văn Yên (Yên Bái)