Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÂN DUNG NHÀ VĂN

Traần Ngọc Sơn
Thứ bẩy ngày 10 tháng 6 năm 2017 8:40 PM
Bùi Ngọc Tấn

Chuyện đời không được kể

Chuyện kể năm 2000

Thời biến đổi gien ấy

Xuất ngoại mới được in.

Hoàng Minh Tường

Gặp Thủy, họa, đạo, tặc

Giữa Thời của thánh thần

Vẫn còn đây Nguyên khí

Cốt cách một văn nhân.

Vũ Ngọc Tiến

Độc tôn một tư tưởng

Dễ biến thành Quỷ vương

Sắp đến ngày ra mắt

Sách lại gặp tai ương.

Bảo Ninh

Suốt mấy lần lận đận

Ôi Nỗi buồn chiến tranh

Quốc nội không giải thưởng

Nước ngoài lại vinh danh.

Huy Đức

Bên nào là thắng cuộc

Ông chủ và Ô sin

Chuyện Chị hai thủ tướng

Tòa báo nào dám in.

Hà Minh Tuân

Vào đời cũng không dễ

Giám đốc thành chuyên viên

Bởi ăn đòn hội chợ

Văn chương lắm ưu phiền.