Trang chủ » Cùng vui

Sớ Táo quân Lang Thang

Trường-Giang
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 6:56 AM

Sớ Táo Quân “Lang Thang”
Kính gửi Ngọc Hoàng
Tóm tắt một trang
Mong Ngài đọc kỹ
Tha cho Kẻ Sỹ
Tuối “cổ lai hy”
Xe máy ngại đi
Máy bay hiếm vé
“ Thế thời phải thế ”
Nhờ Trần Nhương Com
 Sai chú chuột con
Trình tâu qua sóng
Vũ trụ quá rộng
Thiên đường quá cao
Tiền tốn ,sức hao
Thần không lên được
Tình hình đất nước
Trần Trương đ• tâu
Nghe thêm đau đầu
Thần xin tâu ngắn
Nuốt cay ngậm đắng
Cám cảnh nông dân
Ruộng đất mất dần
Gia đình ly tán
Núp danh dự án
Trọc phú tung hoành
Ruộng vườn tan tành
Sân gôn chiếm lĩnh
Dân cày ra tỉnh
Tìm việc làm thuê
Trai ngủ vỉa hè
Rượu chè ,đề đóm
               
Thôn nữ hơn hớn
Nay làm “ ô xin”
Ngờ nghệch , hám tiền
Sa chân gái điếm
X• hội chuyển biến
Cơ chế thị trường
Quán xá lấn đường
Quan tham “ăn” đất
Nói thẳng , viết thật
Sợ bắt ngồi tù
Khảng khái ,vô tư
Bị ngầm h•m hại
Ngọc Hoàng muốn thấy
Xin cứ vi hành
Truyền hình , phát thanh
Phần nào đ• nói
Giảm nghèo xóa đói
Chưa được là bao
Lương hưu ,giá cao
Thêm đông “vô sản”
Tâu trình tản mạn
Lòng thần không yên
Hạ giới “com” lên
Ngọc Hoàng có đọc ???
“ Oép sai” , “ Bơ lốc”
Phát triển rần rần                                                                                                                         
ChắcThiên Đình  cần
tuyển quan vi tính  ?
Độ dài mặc định
đ• báo tối đa
Thần tâu thêm nữa
Sợ Ngọc Hoàng la  !

   Tháng Chạp Mậu Tý
 Táo Lang Thang kính tâu