Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Mã A Lềnh

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:10 AM
hspace=12 

Mã A Lềnh

Mã A Lềnh người Hmông
Xem ra vào bậc anh hùng vùng biên (1)
Thằng bé củ mài điên điên
Trên Cao nguyên trắng mà nên vua Mèo
Bên suối Nậm mơ (2) trong veo
Bao nhiêu cô gái nhà nghèo hở mông
nhìn khèn thổi tưng tưng
A Lềnh một khúc miền trung giương buồm

*****************
(1)- Nhà thơ Mã A Lềnh quê ở Lào Cai.
(2)- Những chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Mã A Lềnh