Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – NGUYỄN CHÍ TRUNG

Trần Nhương
Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2010 11:13 AM
 

Tám mươi tuổi vẫn trai tân (1)
Một đời chiến đấu gian truân nhọc nhằn
Lúc Hà Nội, lúc Khu Năm (2)
Bức thư làng Mực
mấy lần gửi đi
Hương cau chẳng ngát mấy khi
Dòng sông đến cửa biết gì khơi xa
Nước mắt nàng Út tuôn ra (3)
Quảng Nam lũ lụt quê  nhà xót thương (4)
Tuổi xuân để lại chiến trường
Tuổi già để lại phố phường ngu ngơ…

---------
(1)- Nhà văn Nguyễn Chí Trung chưa lấy vợ. Ông sinh năm 1930
(2)- Ông gắn bó với chiến trường khu V thời chống Mỹ. Ông từng là phó TBT tạp chí VNQĐ, trợ lý TBT Lê Khả Phiêu.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của NCT
(4)- Quê ông ở Quảng Nam