Trang chủ » Cùng vui

THẮP HƯƠNG NGƯỜI SỐNG

Trường Nhân
Thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2010 8:48 AM
 
Chiều 30 tết cả nhà tôi anh em con cháu tề tựu làm cỗ cúng tất niên ông bà ông vải. Gần 6 giờ chiều, thằng em tôi vẫn không có mặt. Tôi biết nó làm giám đốc một cơ quan kha khá của nhà nước bận nhiều việc. Nhưng đến chiều 30 mà không thèm vác mặt về là không thể được. Tôi cáu tiết bấm điện thoại cho nó:
- A lô, giờ này chú còn chưa về cúng tổ tiên là sao ?
Đầu sóng bên kia giọng nó nghe khàn khàn:
- Anh ơi, thông cảm cho em, em đang bạc mặt xếp hàng chờ đợi đây này.
- Alô mày chờ cái gì ?
- Alô em chờ thắp hương.
- Alô mày đi viếng nghĩa trang liệt sĩ à ?
- Khổ quá, anh chẳng hiểu gì cả. Năm hết đến đến mà sơ suất một tí là toi.
- Alô, ơ hay, tao hỏi mày việc thắp hương ai kia mà !
- Alô thì em đi thắp hương nhiều cửa lắm, thời buổi này không thế không làm ăn được.
- Alô ông bà ông vải nhà mình mày chưa về thắp hương mà mày đi thắp hương cửa nào ?
- Anh ơi, anh thương em đi. Anh về hưu rồi chẳng cập nhật thông tin gì cả.
- Alô, cập cái con khỉ. Ba mươi Tết phải về thắp hương tổ tiên. Thế thôi.
- Anh có biết thắp hương là thế nào không ?
- Mày khinh anh mày thế à, tao có là trẻ con đâu mà không biết.
- Alô, đấy đúng là ông già về hưu. Để em giải thích anh nghe: thắp hương là đi biếu quà Tết. Đang rồng rắn xếp hàng đây này.
- Alô, tao đếch hiểu ra làm sao, đi biếu quà tết lại gọi là đi thắp hương. Việc chó gì mà nhục thế.
- Alô, không thế không được, truyền thông dân ta nó thế.
- Alô, mày có nghe cấm biếu quà tết không?
- Anh ơi, có cấm quà truyền thống đâu.
- Alô, quà truyền thống của cơ quan mày là gì ?
Từ đầu sóng bên kia thằng em tôi nó cười hì hì:
- Bao mừng tuổi độ vài ngàn thôi. Có đúng là quà truyền thống không anh ?
- Ông bà ông vải nhà mình chả thấy mày thắp hương như thế bao giờ.
- Có phải tiền túi em đâu. Thắp hương cấp trên để các cụ phù hộ cho làm ăn tấn tới mà anh…
Tôi không hiểu thế nào, vội tắt máy. Hay thật bây giờ lại đi thắp hương người sống mà chắc là toàn quan chức có đủ đức độ hơn người…