Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ôi cái…“đường cong”!?...

Ống Nhòm
Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2014 4:49 PM


 
Dư luận bức xúc vì đường Trường Chinh bị "uốn cong". (VOV.VN) - Độc giả Trần Quang: Nếu đã là thiết kế của Nhà nước xin cứ thực thi như bản vẽ không nên vì một số hộ mà ưu ái dù người đó là ai…
Thơ rằng:
.
 
Ở đời không “thẳng” thì…”cong”
Suy đi, tính lại “lòng vòng” lại…hay?!...
Từ đời xưa, đến đời nay
Có “eo có ót” vẫn hay hơn là…
Con đường thành phố mở ra
Bẻ cong “chút xíu” tránh nhà…Tướng quân!?...
Tướng của “Quân Đội Nhân Dân”
“Đội ơn” tướng lĩnh thì dân…đi vòng!...(?)
Thủ đô Nước Việt Anh hùng
Con đường “Cụ Tổng”(*) bẻ cong mới là!…(?)
…………….
“Trăm năm trong cõi người ta”…(ND)
“Đội ơn” Tướng lãnh thi ta…đi vòng!!!?...
.
08/04/2014
Ô.Nhòm