Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hà Nội phù phép thẳng thành cong

Thư ký thời đại
Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2014 10:18 PM


Nhân đọc:Bẻ cong đường Trường Chinh: Đoạn bị nắn tránh nhiều nhà quan

theo Tiền Phong | 04/04/2014 08:26

 

Hà Nội đường thẳng bẻ cong

Giải trình biện bạch lòng vòng chưa xong?

Dân tình phản đối rất đông

Báo chí vào cuộc cũng không đồng tình

Hà Nội làm vậy quá kinh?

Theo gương các Tỉnh đồng tình thì sao?

Có bác lãnh đạo cấp cao

Yêu cầu Hà Nội “Bao cao” rõ ràng

Đừng để dân chúng hoang mang

Thành tiền lệ xấu ngày càng tăng cao

Các bác Hà Nội nghĩ sao???


 04/04/14

Thư ký thời đại