Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tâm sự thày giáo già

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2014 10:04 PM

Ngh vinh quang là ngh nhà giáo

Dy tr ln khôn dy đạo làm người

Nào có ai không hc tr thành tài

Gánh vác giang san dng ngày mai cho đất nước

T hôm nay ngm v ngàn năm trước

Đạo đức luân thường sao không được như xưa?:

Gương đại thn Siêu- Mnh đứng thưa

Trước thy An sng nơi thôn dã

Chuyn nay tht nghe mà như l

Bao k nên ngượi t nhng mái trường quê

Chc trng quyn cao quên li đi v.

Quên c quê hương – quên thy cụ giáo cũ!

H coi tin hơn câu "nht t"

Thy xin hưu cn "ch"- ch là tin!

Ch bán  cho thy - ai dy cách đảo điên?

Thầy chp nhn –- rong lòng đầy trng vng

Chng thiếu mt xu -  yên lng ra v

Được giy hi hưu tr li xóm quê

Ânn  hn đời mình sao làm ngh nhà giáo

Dy bn vô luân  thành quân vô đạo!

Day dt trong lòng đến khó phôi pha

    Thế sự nhân tình sao cay đắng xút xa!

 

    Mấy năm sau  trước cng bn tr qua

H cô giáo nhà bên gánh bèo đi ch bán

Thy giáo già mt như ngi sáng

Chng khác chi ta vi bè bn tha thiếu thi.

ít lâu sau th thong li có người

Hc trò cũ đến thăm thy nh nơi "tm sư hc đạo"

Vn gi ci ngun :l giỏo thun phong

Chng bc chng vàng cho bui viếng thăm

Làm bt  ni đau âm thm ca  ngh nhà giao

Thy ước ao câu "tôn sư trng đạo"

Nh­ư thủa xa x­ưa giữ câu lễ giáo -để làm người

Thì mai đây nơi chín sui vn cười:

Nếu được tái sinh thy li làm ngh nhà giáo..

           

          Nguyn văn Dip