Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tù…“treo” ?!...

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014 9:24 PM

( Xaluan.com -30/03/2014) - Công an đánh chết người sao chỉ bị đề nghị án treo?!?. Trong phiên Xét xử vụ 5 công an đánh chết người, đại diện VKSND TP Tuy Hoà đề nghị phạt 4 trong số 5 Công an viên mức án 12-24 tháng tù treo?...

Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:

.

Ơ hay, cái nhà bác này…

Bác chưa hiểu “Luật” ở đây rất…“mềm”…

“Án treo” là bị…“treo lên”

Dây buộc càng “mềm” nó thít càng đau!?...

Cùng ngành “chuyên chính” với nhau

Án “treo”…lơ lửng còn “đau” hơn…ngồi?!...

Thì cũng đều “tù” cả thôi…

Thực thi “luật pháp” chúng tôi…công bằng!?...

Xin thưa “xã luận.com” rằng:

Tù “ngồi”đâu có “đau” bằng…“tù treo”?!!!...

…………………..

 

( Xaluan.com -30/03/2014) - Công an đánh chết người sao chỉ bị đề nghị án treo?!?. Trong phiên Xét xử vụ 5 công an đánh chết người, đại diện VKSND TP Tuy Hoà đề nghị phạt 4 trong số 5 Công an viên mức án 12-24 tháng tù treo?...

   Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:

.

Ơ hay, cái nhà bác này…

Bác chưa hiểu “Luật” ở đây rất…“mềm”…

“Án treo” là bị…“treo lên”

Dây buộc càng “mềm” nó thít càng đau!?...

Cùng ngành “chuyên chính” với nhau

Án “treo”…lơ lửng còn “đau” hơn…ngồi?!...

Thì cũng đều “tù” cả thôi…

Thực thi “luật pháp” chúng tôi…công bằng!?...

Xin thưa “xã luận.com” rằng:

Tù “ngồi”đâu có “đau” bằng…“tù treo”?!!!...

…………………..

.

30-93-2014

Ố.Nhòm