Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lòi…”mặt chuột”!...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014 2:51 PM

Danh tính 10 cán bộ liên quan đến vụ JTC hối lộ 80 triệu yên   (VOV.VN)- Trong đó có 7 người đang đương chức, 3 người đã nghỉ hưu. Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT cũng nằm trong danh sách này… Xin có 10 câu KK như sau:
.
Cháy nhà “mặt chuột” lòi ra…
Quan lớn, quan bé nhà ta…dính chàm!...
Nhọ nhem mặt mũi các “Quan”
(Quan gì? Cả lũ quan tham…mặt dầy)!...
Bây giờ ăn nói sao đây?...
Lộ ra cả lũ bầy hầy…Quan tham!...
Phen này đố dám kêu…“oan”
Lẽ nào mấy “chú Japan” nói bừa?!
Giờ thì hết cách đổi thừa…
“Hin - tơn” rộng cửa đang chờ…Quan tham!!!...
…………….
25-03-2014
DL