Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Chuột xù”…lộ tẩy!..

Ống Nhòm
Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014 5:22 AM

 

 

Đình chỉ 4 cán bộ ngành đường sắt trong vụ JTC hối lộ   - Bao gồm 2 Phó Tổng giám đốc, 1 Giám đốc Ban quản lý và 1 trưởng ban dự án đường sắt… (VOV.VN)  

Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:

.

He…he…mấy chú…”chuột xù”…

Quen mui “ăn bẩn” mập ù, béo quay!...

“Chuyên…ra” hối lộ, lót tay…

“Chuột xù” lộ tẩy chuyến này lòi ra!...

Toàn cấp Trưởng, phó “tài ba” (?)

Phen này “lộ tẩy” thì ra…đứng đường!...

Tham ăn chết chả ai thương

Lam sao thoát khỏi dặm trường…“Hin-tơn”!?...

Mau khai cho thật thì hơn…

Hay là tìm cách “bôi trơn” thoát…tù ?!!!...


24/03/2014

Ố.Nhòm