Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Biên giới!

Hoàng Gia Cương
Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2014 8:55 PM
 
Tôi từng qua Móng Cái, Hà Tiên
Từng đến Đồng Đăng, Mộc Bài, Lao Bảo
Nơi biên giới như mặt ngoài tấm áo
Cần giữ gìn không một chút sờn bong!
 
Những “cột mốc” xưa trồng
Nhằm rạch ròi biên giới
Dù bằng gạch bằng vôi, bằng xi măng đá khối
Chịu nắng nóng nung, chịu mưa buốt gội
Vẫn gan lỳ bám trụ giữ đường biên.
 
Có biên giới không tên
Ngoài biển khơi xa tít
Nơi sóng bạc đầu, sấm gào, gió rít
Nơi trái tim rắn hơn sắt thép
Giữ lá cờ trên bải cát chơi vơi !
 
Biên giới thật xa xôi
Biên giới sao gần gũi
Dẫu khoảng cách có muôn trùng vời vợi
Dẫu nơi ấy ta chưa từng biết tới
Vẫn rất gần trong mỗi trái tim ta.
 
Những người con tận Lũng Cú, Trường Sa
Giữa rừng núi hoang sơ
Giữa biển cả bao la
Bằng mồ hôi, xương máu thịt da
Tiếp nối bước ông cha còn đổ
Mặc sương muối, nắng nung
Mặc biển gầm, sóng gió
Vẫn kiên cường giữ biên giới quốc gia!
 
2/2014