Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 175)

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2014 7:47 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)

QUỐC…QUỐC…QUỐC

Mấy ông công chức Hà Nội ngồi hút thuốc lào vặt uống chè chén vỉa hè tán chuyện.
Ông thứ nhất bảo:
- Địa giới xứ ta tách ra nhập vào dễ như bỡn.Vì thế Hà Nội mình sau một đêm ngủ dậy sáng mai vươn vai một phát như Phù Đổng Thiên Vương, bỗng trở thành Thủ đô to nhất thế giới. Tôi thầm nghĩ, nếu Hà Nội là một Vương quốc thì theo ý các ông Hà Nội nên chọn những thứ gì làm quốc…quốc…?
Ông thứ 2:
- Tôi chọn chè chén làm Quốc chè!
Ông thứ 3:
- Tôi chọn điếu cày và thuốc Lào làm Quốc điếu và Quốc hút!
Ông thứ 4:
- Tôi chọn mũ cối làm Quốc mũ!
Ông thứ 5:
- Tôi chọn Cốm làng Vòng làm Quốc cốm
Ông thứ 6:
- Tôi chọn rau muống làm Quốc Rau.
Ông thứ 7:
- Tôi chọn bia hơi Hà Nội làm Quốc bia. Bí tỉ bia, “Ngày của bạn hữu, đêm của đắm say”. Hi…hi…
Ông thứ 8:
- Hà Nội mình chủ quán nước chè vỉa hè nào cũng là người ghi số đề. Vậy tôi chọn đề là Quốc đề.

Bà hàng nước thấy mấy ông ngồi lì, sốt suột quá, liền bảo:
- Gớm, sao mà lắm quốc…quốc… thế hả các bác? Các bác chỉ được cái nói lấy được. Muốn thành quốc nọ, quốc kia phải lập hồ sơ dày cả gang tay gửi ra thế giới người ta xem xét có công nhận hay không đã chứ? Em hỏi khí không phải, mới có 3 giờ chiều các bác đã ra đây xả hơi, thế không phải làm việc ư?
Mấy ông nghe bà chủ quán hỏi bèn đồng thanh:
- Chúng tôi thuộc diện 30%!
Bà hàng nước hỏi:
- Thuộc diện 30% nghĩa là sao?
Lại đồng thanh:
- Là diện công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về.
Bà chủ quán reo lên:
- Ối giời ơi! Ối các bác ơi, thế thì em chọn ô là Quốc ô!
Hi…hi…hi…

Hà Nội, 5.1.2014
( Còn tiếp)
VDC