Trang chủ » Tin văn và...

Họ không khách quan rồi

TN st
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 7:09 PM
TNc: Đọc tin này tôi rất bức xúc vì họ xếp hạng nước ta về chỉ số đổi mới/sáng tạo chỉ có 76/141. Chúng ta có có nền tảng vững chắc, có đường lối tiên tiến, có nhiều thứ ưu việt sao có thể việc đổi mới/sáng tạo thấp lùn như vậy ? Tôi ngờ rằng trong tổ chức này có bọn thù địch và diễn biến !

. Những con số khách quan do Tổ chức sở hữu trí tuệ toàn cầu (World Intellectual Property Organization - WIPO thuộc LHQ) công bố những năm qua cho thấy, dường như Việt Nam đang dần thụt lùi về nửa dưới bảng xếp hạng của thế giới và các nước láng giềng về chỉ số đổi mới/sáng tạo.

Thứ bậc của Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu dần sụt giảm. Năm 2011, chúng ta từng vui mừng khi trên bảng chỉ số đổi mới/sáng tạo toàn cầu, Việt Nam vượt lên đứng thứ 51 trong 125 nước. Nhưng niềm vui ấy "ngắn chẳng tầy gang", năm 2012 ta lại tụt sâu xuống nửa dưới của thế giới, thứ 76 trên 141 nước và thứ hạng đó vẫn yên vị trong năm 2013.
Nguồn: giaoducvietnam