Trang chủ » Tin văn và...

7 năm Trannhuong.com

TN
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013 5:21 AM
Lão già bảy sập lắm "tam khoanh"
Nuôi web trannhuong có mỗi mình
Người yêu khúc khích ô kê Cụ
Kẻ ghét bầm gan pú hảo Anh
Hội họa nõn nường em séch xoác
Văn chương nhí nhố chị tành banh
Trần Nhương hy vọng còn Com lắm
Bầu bạn quây quần xuân mãi xanh...
12-12-2013