Trang chủ » Cùng vui

Mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 3:35 PM

Mừng ngày Pháp luật Việt Nam
Mắt thần soi xét án oan không còn
Ép cung, dọa nạt , đánh đòn
Cho về đế quốc căm hờn ngày xưa
Án đừng bỏ túi, bán mua
Đúng người, đúng tội không chừa một ai
Thôi đừng dựng chuyện đơn sai
Kẻ nào thất đức gánh hai ba đời
Mang nhân dân pháp luật ơi
Vì dân xin chớ vì người khinh dân...