Trang chủ » Cùng vui

Cố lên kiếm cái "đỉnh cao"

Trương Tuần
Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013 3:56 PM


Kinh tế thì đang bét nhè
Xã hội thì lắm con phe tung hoành
Viết thật thì đá như banh
Viết lừa thì hóa ra anh bút bồi
Nhà văn ôi nhà văn ôi
Đỉnh cao khó quá lên trời được không ?
Trương Tuần