Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

Gửi nước Thái

Trường Nhân
Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013 10:14 PMBIỂU TÌNH RỒI BIỂU TÌNH
HÒA BÌNH VẪN HÒA BÌNH
CẢNH SÁT KHÔNG VŨ KHÍ
QUÂN ĐỘI THÌ MẦN THINH

TÔI NẰM MƠ NƯỚC THÁI
THẤY CHÙA VANG LUNG LINH
Trường Nhân