Trang chủ » Cùng vui

Phù thủy

Trương Tuần
Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013 3:30 PMCậu Thủy làm trò tìm liệt sỹ
Chống lưng đã có cụ đằng sau
Lừa cả linh hồn người ngã xuống
Thân nhân đau đớn lại thêm đau
Phù thủy chỉ huy ai đó nhỉ ?
Phủi tay ta có tội gì đâu